Witamy na stronach Fundacji Szlachetne Zdrowie.

Fundacja Szlachetne Zdrowie powstała w Lublinie w 2004 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel promowanie zdrowego stylu życia oraz dbania o własne zdrowie oraz o kondycję zdrowotną całego społeczeństwa. Celem statutowym jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wyrównywanie szans osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.