W 2016 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie we współpracy z Fundacją Fuga Mundi i TVP O/Lublin realizują projekt Potrafisz, w ramach którego przygotowane zostaną i wyemitowane dwa ok. 5 min. filmy telewizyjne promujące osiągnięcia oraz aktywność niepełnosprawnych mieszkańców Lublina w różnych dziedzinach życia.