Fundacja Szlachetne Zdrowie realizuje Projekt pn. „Kiedy Twoje Ręce są Również Moimi”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu nr 2/2016  - Kurs na samodzielność,  Kierunek pomocy 2 - Zwiększenie Samodzielności Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągnięcie większej samodzielności oraz niezależności w codziennym funkcjonowaniu poprzez świadczenie usług asystenckich wspierających ich w czynnościach, których bez pomocy innych nie są w stanie wykonać samodzielnie.

W 2016 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie we współpracy z Fundacją Fuga Mundi i TVP O/Lublin realizują projekt Potrafisz, w ramach którego przygotowane zostaną i wyemitowane dwa ok. 5 min. filmy telewizyjne promujące osiągnięcia oraz aktywność niepełnosprawnych mieszkańców Lublina w różnych dziedzinach życia.