Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która ma trudność w poruszaniu, jeżeli:

  • jest właścicielem nieruchomości lub
  • jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo
  • posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

Dofinansowanie to przyznawane jest, aby umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Należy zaznaczyć, że nie został ustalony katalog urządzeń, materiałów budowlanych czy robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych rozpatrywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zatem przyznanie i kwota dofinansowania zależą od rzeczywistej potrzeby danej osoby i od odpowiedniego uzasadnienia wniosku.

Przykładowy katalog przedmiotów dofinansowanych przez MOPR w Lublinie: brodzik o wysokości do 15 cm, kabina szeroka (np. 80/90, 90/90),kratka ściekowa, zestaw prysznicowy, baterii z termostatem, drzwi prysznicowe, – ścianka prysznicowa, zasłonka, drążek, umywalka, umywalka (wyprofilowana), bateria do umywalki, sedes na podeście, sedes podwieszony (dający większą powierzchnię poruszania się dla osoby poruszającej się o kulach, balkoniku, na wózku), krzesło prysznicowe, uchwyt ścienny, uchwyt wolnostojący, szersze drzwi z osprzętem (np. 80, 90), drzwi przesuwne z osprzętem – wanna z otwieranymi drzwiami.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy. Ponadto dofinansowanie nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95 proc. wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota maksymalna.

Wniosek należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Dziale Osób Niepełnosprawnych).

Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania, wzory wniosków, lista wymaganych dokumentów czy zakres przedmiotowy dofinansowania są określane przez poszczególne powiaty, dlatego co do szczegółów uzyskania dofinansowania w danym mieście (powiecie) należy pytać we właściwym dla siebie PCPR czy MOPR.