Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), przez pośrednika pracy wybrana została oferta złożona przez:

Akustica.Med Krystyna Gdela,
ul. Bieńkowskiego 4/3,
21-500 Biała Podlaska

Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi indywidualnego pośrednictwa pracy polegającego na indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy dla 60 uczestników projektu „Szansa na zmiany” nr RPLU.11.01.00-06-0030/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki do zapytania ofertowego

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych – zadanie 1 oraz poradnictwa psychologicznego – zadanie 2 dla 60 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), przez psychologa zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrana została oferta złożona przez:

Akustica.Med Krystyna Gdela,
ul. Bieńkowskiego 4/3,
21-500 Biała Podlaska

Zgodne z przeprowadzoną procedurą rozeznania rynku i postępowaniem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie diagnozy potrzeb obejmującej opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – zadanie 1 oraz przeprowadzenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego – zadanie 2, przez doradcę zawodowego dla 60 Uczestników Projektu „Szansa na zmiany” (nr RPLU.11.01.00-06-0030/20), zgodnie z zasadą rozeznania rynku wybrana została oferta złożona przez:

Joanna Kuźmiuk

Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych – zadanie 1 oraz poradnictwa psychologicznego – zadanie 2 dla 60 Uczestników Projektu (UP) „Szansa na zmiany” nr RPLU.11.01.00-06-0030/20, przez psychologa zgodnie z zasadą rozeznania rynku.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe - trening umiejętności społecznych – zad. 1 i/lub poradnictwo psychologiczne – zad. 2
2. Załączniki do zapytania ofertowego - trening umiejętności społecznych – zad. 1 i/lub poradnictwo psychologiczne – zad. 2