Fundacja Szlachetne Zdrowie została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez Panią Notariusz Renatę Mierzwę w dniu 05 grudnia 2002 roku, w Kancelarii przy ul. Sądowej 10/1, w Lublinie (Repertorium A Nr 5762/2002), z inicjatywy trzynastu osób chcących realizować działania na rzecz poprawy kondycji psychofizycznej społeczeństwa, w tym poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Wśród Fundatorów Fundacji znaleźli się między innymi pracownicy naukowi, dziennikarze, prawnicy, sportowcy, trenerzy sportowi. Formalnie Fundacja Szlachetne Zdrowie została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym pod nr KRS 000022150, w dniu 10 listopada 2004 r.

Na początku działalność Fundacji koncentrowała się na organizacji i prowadzeniu szkoleń i prelekcji dotyczących zdrowego trybu życia oraz prowadzeniu zajęć usprawniających psychoruchowo głównie na bazie i siłowni AOS UMCS w Lublinie. Pierwszym ich organizatorem oraz wieloletnim Wolontariuszem był wielki pasjonat aktywnego życia zgodnego z naturą Pan dr Adam Gąsiorowski.